Heeft problemen met performance met uw windows server 2019? Dan kan het volgende helpen.

Stap 1 – Start powershell als administrator


Stap 2 – Voer de volgende powershell commando’s uit:
Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMIN 100Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor CPMINCORES 100
Powercfg -setactive scheme_current
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\RestrictedServices\Configurable\System" /va /f


Stap 3 – sluit powershell niet af. Zo weer nodig


Stap 4 – Ga naar registy editor (CMD command regedit)


Stap 5 – maak het volgende aan onder ‘HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy
‘New’ > ‘DWORD (32 bit) Value
Name: DeleteUserAppContainersOnLogoff
Waarde: 1


Stap 6 – Voer de volgende powershell commando’s uit
$FWInboundRules = Get-NetFirewallRule -Direction Inbound |Where {$_.Owner -ne $Null} | sort Displayname, Owner
$FWInboundRulesUnique = Get-NetFirewallRule -Direction Inbound |Where {$_.Owner -ne $Null} | sort Displayname, Owner -Unique
Write-Host "# inbound rules : " $FWInboundRules.Count
Write-Host "# inbound rules (Unique): " $FWInboundRulesUnique.Count
if ($FWInboundRules.Count -ne $FWInboundRulesUnique.Count) {
Write-Host "# rules to remove : " (Compare-Object -referenceObject $FWInboundRules -differenceObject $FWInboundRulesUnique).Count
Compare-Object -referenceObject $FWInboundRules -differenceObject $FWInboundRulesUnique | select -ExpandProperty inputobject |Remove-NetFirewallRule }

$FWOutboundRules = Get-NetFirewallRule -Direction Outbound |Where {$_.Owner -ne $Null} | sort Displayname, Owner
$FWOutboundRulesUnique = Get-NetFirewallRule -Direction Outbound |Where {$_.Owner -ne $Null} | sort Displayname, Owner -Unique
Write-Host "# outbound rules : : " $FWOutboundRules.Count
Write-Host "# outbound rules (Unique): " $FWOutboundRulesUnique.Count
if ($FWOutboundRules.Count -ne $FWOutboundRulesUnique.Count) {
Write-Host "# rules to remove : " (Compare-Object -referenceObject $FWOutboundRules -differenceObject $FWOutboundRulesUnique).Count
Compare-Object -referenceObject $FWOutboundRules -differenceObject $FWOutboundRulesUnique | select -ExpandProperty inputobject |Remove-NetFirewallRule}