Het maken van een back-up wordt altijd aangeraden maar lang niet altijd opgevolgd. Het is dus goed om eens te bespreken wat nu eigenlijk de waarde is van een goede back-up. Wie weleens met dataverlies te maken heeft gehad, weet dit natuurlijk al. Wie dit bespaard is gebleven, kan dit ook zo houden op deze manier. Een virus, een defecte harde schijf of diefstal, brand of waterschade vormen dan geen gevaar meer.

Het beschermen van gegevens
Het beschermen van gegevens is een belangrijke zaak voor uw onderneming. Het is op de data waarop de werkzaamheden gebouwd worden. Wanneer u geen toegang meer heeft tot uw gegevens, bijvoorbeeld door één van de hiervoor genoemde regels, dan kan dit uw bedrijf flink schaden. Door met regelmaat een back-up te maken, is te voorkomen dat er verlies geleden wordt, of is in ieder geval het verlies te beperken tot het laatste moment waarop een back-up is gemaakt.

Wanneer een back-up maken?
Het is belangrijk om met regelmaat een back-up te maken. Dagelijks komen er nieuwe gegevens bij die op de IT-systemen worden opgeslagen. Wanneer daar geen kopie van gemaakt wordt, dan zijn deze gegevens altijd kwetsbaar en kunt u ze altijd terugvinden. Aan de hand van de mate waarin er nieuwe gegevens worden verwerkt is ook te bepalen hoe vaak een back-up gemaakt moet worden. Dat kan elk uur zijn, maar ook elke nacht kan voldoende zijn.

Waar bewaart u de back-up?
De back-up moet natuurlijk ergens gemaakt worden. Dit kan naar een aparte locatie binnen hetzelfde pand zijn. Het kan ook zijn dat u kiest voor het maken van een back-up op een externe plek. De kopie die in huis is, kan sneller gebruikt worden indien nodig, terwijl die van een andere locatie onder andere afhankelijk is van de internetsnelheid. Een back-up op een externe plek is wel veiliger in situaties zoals diefstal en brand. De kopie wordt dan niet aangetast omdat die niet aanwezig is.

Hoe beveiligt u de back-up?
Natuurlijk moet een back-up net zo goed beschermd worden als de andere delen van het IT-systeem. Wie een kopie maakt naar een USB-disk die simpel uit te lezen is, loopt een flink risico. Het is beter om een back-up te maken naar een beveiligde locatie waar slechts een beperkt aantal personen toegang toe heeft te maken. Zo kan niemand bij u data die hier ook niets mee te maken heeft.

De back-up controleren
Het is belangrijk om met enige regelmaat een back-up te maken. Het is net zo belangrijk om ook regelmatig te testen of de back-up wel werkt. Zo weet u ook of u snel weer aan de slag kunt wanneer u de gegevens kwijt bent en de kopie nodig heeft. U komt dan niet voor onaangename verrassingen te staan.