Het wachtwoord is de vorm van beveiliging die online het meest voorkomt. U heeft het nodig voor het aanmelden op uw computer. Ook gebruikt u het om in te loggen op uw profiel op een website. U kunt dit niet altijd met hetzelfde wachtwoord doen. Ook wordt u vaak geadviseerd om de wachtwoorden regelmatig te vervangen. Hier is een reden voor. In dit artikel bespreken we daarom een wachtwoordbeleid. Waarom heeft u een goed wachtwoordbeleid nodig en hoe ziet dit eruit?

Wat is een wachtwoord?
Om een goed wachtwoordbeleid te kunnen formuleren is het eerst belangrijk dat u precies weet wat een wachtwoord is. Dit is een geheime code die alleen u kent. U gebruikt het om toegang te krijgen tot specifieke plekken, bijvoorbeeld uw eigen computer of een persoonlijk profiel. Vaak gebeurt dit in combinatie met een gebruikersnaam. Een wachtwoord is te vergelijken met een pincode.

Wat is een wachtwoordbeleid?
Een wachtwoordbeleid is essentieel om waardevolle bedrijfsgegevens nog beter te beschermen. Het voeren van het beleid is misschien niet uw meest geliefde bezigheid, maar het is wel zeer belangrijk. Het wachtwoordbeleid wordt samengesteld door de IT-beheerders van uw onderneming. Het gaat erom dat de wachtwoorden voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. In het beleid wordt opgenomen hoe lang de wachtwoorden moeten zijn. Ook staat erin of er met hoofdletters, cijfers of speciale tekens wordt gewerkt. In het beleid is ook opgenomen hoe vaak het wachtwoord gewijzigd moet worden.

Wat maakt een goed wachtwoordbeleid?
Om er zeker van te zijn dat u het juist wachtwoordbeleid voert, is het belangrijk een aantal regels te volgen. In de eerste plaats is het belangrijk om alle gebruikers goede voorlichting te geven over een sterk wachtwoord en wat de gevolgen zijn van een zwak wachtwoord. Een ander belangrijk punt is het regelmatig wijzigen ervan. Gebruik bij elke wijziging alleen sterke wachtwoorden, bij voorkeur in de vorm van een wachtwoordzin. Om er zeker van te zijn dat u het juiste beleid voert, laat u dit door een IT-specialist toetsen.

Vuistregels voor een goed wachtwoord
Een goed wachtwoordbeleid vraagt om een regelmatige wijziging van het wachtwoord. Een sterk wachtwoord voldoet aan een aantal regels. Zo is het minimaal acht tekens lang. Een wachtwoord is nooit een enkel, bestaand woord. Beter is een woord met een cijfercombinatie die alleen u kent. Gebruik geen te herleiden gegevens zoals geboortedata of adressen. Gebruik wel combinaties van kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Zorg dat elk wachtwoord dat u gebruikt uniek is.

Is uw wachtwoordbeleid op orde?
Bent u er niet zeker van dat u het juiste wachtwoordbeleid voert? U kunt uw wachtwoordbeleid laten toetsen. Daarvoor kunt u simpel contact opnemen zodat alles nagezien kan worden en waar nodig aanwijzingen kunnen worden gegeven. Stuur een e-mail of vul het contactformulier in om direct aan de slag te gaan.